Державне підприємство "Миколаївський експертно-технічний центр Держпраці"

ДП «Миколаївський ЕТЦ» створений у 2008 році. Державне підприємство здійснює свою діяльність переважно на ринку надання послуг у сфері охорони праці юридичним і фізичним особам. Споживачами послуг Центру є більше 4000 промислових підприємств, розташованих в Миколаївській та Херсонській областях.

Організація надає наступні послуги своїм споживачам:

-експертиза проектів і стану об'єктів на відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці;
-обстеження будівель і споруд, випробування,огляд і технічне діагностування потенційно небезпечного  промислового устаткування;
-неруйнівний контроль матеріалів і їх з'єднань, у тому числі зварних;

-вимір чинників довкілля;

-проведення науково-технічної експертизи;

-розробка і експертиза декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

-психофізіологічне обстеження працівників;

-навчання фахівців і обслуговуючого персоналу підприємств з питань охорони праці;

-реалізація нормативно-технічної літератури.

До достовірності і якості результатів робіт виконуваних організацією пред'являються вельми строгі законодавчі вимоги, оскільки від їх дотримання залежить безпека праці, здоров'я людей, охорона довкілля, економічний добробут споживача і економічна безпека держави.

ДП «Миколаївський ЕТЦ» при наданні послуг  споживачам  враховує вимоги Законів України «Про охорону праці», «Про об'єкти промислової небезпеки», державних нормативних актів з охорони праці, державних будівельних норм, державних, міждержавних і міжнародних стандартів.

Враховуючи необхідність задоволення вимог споживача за допомогою постійного надання послуг відмінної якості, в організації розроблена і впроваджена система менеджменту якості відповідно до стандарту ISO 9000:2000, IDT ДСТУ ISO 9001-2009.

Введення в дію системи менеджменту якості на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2009 є стратегічним рішенням керівництва організації.