ДП «Миколаївський ЕТЦ» створений в 2008 році як державне підприємство, в управлінні Держгірпромнагляду України.

    ДП «Миколаївський ЕТЦ» здійснює свою діяльність переважно на ринку надання послуг у сфері охорони праці юридичним і фізичним особам. Споживачами послуг підприємства є більше 4000 промислових підприємств, розташованих в Миколаєвській та Херсонській областях.

   Організація надає наступні послуги своїм споживачам:

   -експертиза проектів і стану об'єктів на відповідність вимогам нормативних актів по охороні праці;
  -обстеження будівель і споруд, випробування,огляд і технічне діагностування потенційно небезпечного  промислового устаткування;
   -неруйнівний контроль матеріалів і їх з'єднань, у тому числі і зварних;

        -вимір чинників довкілля;

        -проведення науково-технічної експертизи;

        -розробка і експертиза декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

        -психофізіологічне обстеження працівника;

         -навчання фахівців і обслуговуючого персоналу підприємств по питаннях охорони праці;

        -реалізація нормативно-технічної літератури.

    До достовірності і якості результатів робіт виконуваних організацією пред'являються вельми строгі законодавчі вимоги, оскільки від їх дотримання залежить безпека праці, здоров'я людей, охорона довкілля, економічний добробут споживача і економічна безпека держави.

   ДП «Миколаївський ЕТЦ» при наданні послуг  споживачам  враховує вимоги Законів України «Про охорону праці», «Про об'єкти промислової небезпеки», державних нормативних актів з охорони праці, державних будівельних норм, державних, міждержавних і міжнародних стандартів.

   Враховуючи необхідність задоволення вимог споживача за допомогою постійного надання послуг відмінної якості, в організації розроблена і упроваджена система менеджменту якості відповідно до стандарту ISO 9000:2000, IDT ДСТУ ISO 9001-2009.

   Введення в дію СМК на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2009 є стратегічним вирішенням керівництва організації.