Голова Держгірпромнагляду Олександр Хохотва здійснив робочу поїздку на Херсонщину

23 Января, 2012

В ході візиту голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександр Хохотва зустрівся з інспекторським складом управління Держгірпромнагляду по Херсонській області та колективом Миколаївського ЕТЦ Держгірпромнагляду. Під час наради обговорено підсумки роботи управління за 2011 рік та акцентовано увагу на пріоритетних напрямках роботи Служби у 2012 році.

Зокрема зазначено, що загальний рівень виробничого травматизму на підприємствах Херсонщини знизився і складає 145 осіб проти 148 у 2010році. Загинуло при виконанні трудових обов’язків 10 працівників (у 2010 році смертельно травмовано 9 осіб). Посилення державного нагляду за станом виробничої безпеки вимагають галузі, де рівень виробничого травматизму зріс або залишився на тому ж рівні. Це житлово-комунальне господарство, автошляхове господарство (зокрема будівництво доріг), водний транспорт, металургійна промисловість та сільське господарство.

Олександр Хохотва зазначив, що першочергово інспекторам слід активізувати наглядову діяльність на підприємствах агропромислового комплексу, оскільки Херсонщина, насамперед, область аграрна і є однією з лідерів даної галузі в Україні. Динаміка розвитку сільського господарства та суттєве зростання показників врожаю зернових, овочевих та інших культур передбачає збільшення кількості машин, механізмів, устаткування, у тому числі підвищеної небезпеки; підвищення чисельності працівників, зокрема, виконуючих сезонні роботи та роботи підвищеної небезпеки. І завдання інспекторів Держгірпромнагляду не лише втримати травматизм у сільському господарстві Херсонщини на рівні минулого року, а зробити все можливе задля його зниження.

Також голова Держгірпромнагляду акцентував увагу присутніх на законодавчих змінах, передбачених Концепцією загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 – 2016 роки; методах економічного впливу на роботодавців з метою створення безпечних умов праці шляхом підвищення розмірів штрафів; ратифікації Верховною Радою конвенцій Міжнародної організації праці та налагодженні взаємодії територіальних управлінь Держгірпромнагляду з обласними державними адміністраціями шляхом укладання угод про співробітництво.

Про поглиблення співпраці з місцевими органами влади йшлося і під час зустрічі Олександра Хохотви з губернатором Херсонщини Миколою Костяком. Зокрема було обговорено рівень ефективності обласної програми поліпшення стану безпеки і умов праці на 2008-2012 роки та питання спільної роботи управління Держгірпромнагляду з місцевою владою.

На квітень поточного року у Херсоні заплановано проведення спільної колегії Держгірпромнагляду та обласної державної адміністрації, де головою Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександром Хохотвою та губернатором Миколою Костяком буде підписано Угоду про співробітництво.

 

В рубрике: Новини

Орієнтований перелік документів, які надаються суб’єктом (роботи...) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107

12 Декабря, 2011

Орієнтований перелік документів, які надає суб’єкт господарювання експертній організації для проведення експертизи з метою визначення спроможності додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, які визначені у додатку 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, (надалі - Порядку)

- заява суб’єкта господарювання встановленого зразка із зазначенням робіт підвищеної небезпеки, згідно з додатком 2 Порядку, що виконує суб’єкт господарювання;

- довіреність від керівника суб’єкта господарювання особі, яка буде представляти його інтереси в експертній організації;

- Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- копія витягу із Статуту суб’єкта господарювання (перша і остання сторінки, розділи, що розкривають види діяльності та управління підприємством);

- копія попередніх дозволів, приписів, результати аудитів, перевірок наглядових органів тощо (у разі наявності);

- відомості про структуру суб’єкта господарювання (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки);

- витяг із штатного розкладу суб’єкта господарювання (ПІБ: керівників, спеціалістів, відповідальних осіб, що забезпечують вирішення конкретних питань, робітників робітничих професії — у тому числі набутих суміжних, а також суміщення посад і професій);

- список осіб (ПІБ, посади, професії), затверджений керівником суб’єкта господарювання, що виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки та відповідальних осіб, в обов’язки яких входить забезпечення безпечного виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки;

- нормативні акти підприємства з охорони праці, затверджені керівником суб’єкта господарювання у встановленому порядку;

- організаційно-розпорядчі документи про призначення відповідальних осіб;

- організаційно-розпорядчі документи про затвердження документації системи управління охороною праці, призначення відповідальних осіб, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, посадових інструкцій працівників тощо;

- документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- документація системи управління охороною праці (Положення про систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Положення про службу охорони праці тощо);

- інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях; інструкції з безпечного ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт тощо), що регламентують безпечне проведення заявлених робіт;

- інформація про наявність та стан обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт (висновки експертного обстеження, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції);

- витяги з трудових книжок, або копії безстрокових трудових договорів, або контрактів працівників, що виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки та відповідальних осіб, в обов’язки яких входить забезпечення безпечного виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки;

- документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також за професіями, які пов’язані з виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки;

- посадові та робочі інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт, та відповідальних осіб;

- інформація щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (перелік робочих місць, що підлягають атестації, наказ про призначення комісії з проведення атестації робочих місць, накази по результатам атестації робочих місць тощо);

- програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення навчання та перевірки знань власними силами);

- програми проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці;

- відомості про виробничі приміщення суб’єкта господарювання, якщо роботи виконуються стаціонарно (договори оренди, свідоцтва про власність, журнали, акти огляду будівель та споруд, звіти технічного стану виробничих будівель та споруд, паспорта технічного стану виробничих будівель та споруд, технологічне планування розміщення устатковання, за допомогою якого виконуються заявлені роботи тощо);

- експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 «Експлуатаційні документи», на устатковання підвищеної небезпеки, зазначене в додатку 3 Порядку, що використовується під час проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);

- копії документів, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання підвищеної небезпеки, проведення випробувань (вимірювань), ТО, експертних обстежень, планово-попереджувальних ремонтів цьому устаткованню, а також устаткованню за допомогою якого виконуються заявлені роботи;

- перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту, журнали обліку та протоколи їх випробувань. Перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів, що забезпечуються працівники, для виконання заявлених робіт.

Копії документів, що надаються експертній організації на експертизу, завіряються підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання.

Документи, зазначені у даному зразковому переліку документів підлягають зберіганню в архіві експертної організації разом з висновком експертизи.

У разі, якщо суб’єкт господарювання заявляється на виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у п.1 додатку 2 Порядку, він надає документи, зазначені в НПАОП 0.00-7.10-2007 «Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687».

Пропонуємий перелік документів не є остаточним і може бути змінений у випадку змін у законодавчих актах України

В рубрике: Новини

Орієнтований перелік документів, які надаються суб’єктом (обладнання...) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107

12 Декабря, 2011

Орієнтований перелік документів, які надає суб’єкт господарювання експертній організації на проведення експертизи з метою визначення спроможності додержуватись вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які визначені у додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, (надалі - Порядку)

- заява суб’єкта господарювання встановленого зразку із зазначенням машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, згідно з додатком 3 Порядку, що експлуатує суб’єкт господарювання;

- довіреність від керівника суб’єкта господарювання особі, яка буде представляти його інтереси в експертній організації;

- Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- копія витягу із Статуту суб’єкта господарювання (перша і остання сторінки, розділи, що розкривають види діяльності та управління підприємством);

- копія попередніх дозволів, приписів, результати аудитів, перевірок наглядових органів тощо (у разі наявності);

- відомості про структуру суб’єкта господарювання (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки підвищеної небезпеки);

- витяг із штатного розкладу суб’єкта господарювання (ПІБ: керівників, спеціалістів, відповідальних осіб, що забезпечують вирішення конкретних питань, працівників робітничих професій– у тому числі набутих суміжно, а також суміщення посад і професій);

- список осіб (ПІБ, посади, професії), затверджений керівником суб’єкта господарювання, що експлуатує заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки та відповідальних осіб, в обов’язки яких входить забезпечення безпечної експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

- нормативні акти підприємства з охорони праці, затверджені керівником суб’єкта господарювання у встановленому порядку;

- організаційно-розпорядчі документи про призначення відповідальних осіб;

- організаційно-розпорядчі документи про затвердження документації системи управління охороною праці, призначення відповідальних осіб, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, посадових інструкцій працівників тощо;

- документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- документація системи управління охороною праці (Положення про систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Положення про службу охорони праці тощо);

- інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях; інструкції з безпечного ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт тощо), що регламентують безпечне проведення заявлених робіт;

- інформація про наявність та стан обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт (висновки експертного обстеження, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції);

- витяги з трудових книжок, або копії безстрокових трудових договорів, або контрактів працівників, що експлуатують заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки та відповідальних осіб, в обов’язки яких входить забезпечення безпечної експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

- документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також за професіями, які пов’язані з виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки;

- посадові та робочі інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт та відповідальних осіб;

- програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення навчання та перевірки знань власними силами);

- програми проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці;

- інформація щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (перелік робочих місць, що підлягають атестації, наказ про призначення комісії з проведення атестації робочих місць, накази по результатам атестації робочих місць тощо);

- відомості про виробничі приміщення суб’єкта господарювання, якщо устаткування встановлено стаціонарно (договори оренди, свідоцтва про власність, журнали, акти огляду будівель та споруд, звіти технічного стану виробничих будівель та споруд, паспорта технічного стану виробничих будівель та споруд, технологічне планування);

- експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 «Експлуатаційні документи», на устатковання підвищеної небезпеки, зазначене в додатку 3 Порядку, що використовується під час проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);

- технічне завдання, технічні умови (для вітчизняного виробника) та / або виписки з контракту, що визначають обсяги, умови та границі поставки об’єктів експертизи;

- копії документів, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією устатковання підвищеної небезпеки, акт введення в експлуатацію, проведення випробувань (вимірювань), технічного огляду, експертних обстежень, планово-попереджувальних ремонтів цьому устаткованню, а також устаткованню за допомогою якого виконуються заявлені роботи;

- перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту, журнали обліку та протоколи їх випробувань. Перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів, що забезпечуються працівники, для виконання заявлених робіт.

Копії документів, що надаються експертній організації для проведення експертизи, завіряються підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання.

Документи, зазначені у даному зразковому переліку документів підлягають зберіганню в архіві експертної організації разом з висновком експертизи.

Пропонуємий перелік документів не є остаточним і може бути змінений у випадку змін у законодавчих актах України

В рубрике: Новини

Орієнтований перелік документів, які надаються суб’єктом (на відповідність...) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107

12 Декабря, 2011

Орієнтований перелік документів, які надаються суб’єктом господарювання виробника або постачальником експертній організації на проведення експертизи з метою визначення відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, які визначені у додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, (надалі - Порядку)

- копія заяви встановленого зразку від суб’єкта господарювання виробника або постачальника із зазначенням найменування, типу, марки, номеру партії машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки згідно додатку 3 Порядку;

- довіреність від керівника суб’єкта господарювання виробника або постачальника особі, яка буде представляти його інтереси в експертній організації;

- Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у разі якщо виробник або постачальник є респондентом України;

- копія Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- копії попередніх дозволів, результати аудитів, перевірок наглядових органів тощо (у разі наявності для вітчизняних виробників);

- експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 «Експлуатаційні документи», на устатковання підвищеної небезпеки, зазначене в додатку 3 Порядку, що використовується під час проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);

- технічне завдання, технічні умови (для вітчизняного виробника) та/або виписки з контракту, що визначають обсяги, умови та границі поставки об’єктів еОрієнтований перелік документів, які надаються суб’єктом господарювання виробника або постачальником експертній організації на проведення експертизи з метою визначення відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, які визначені у додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, (надалі - Порядку)кспертизи;

- сертифікати відповідності (за наявності), протоколи сертифікаційних випробувань (за наявності) для устаткування вітчизняного виробництва.

- сертифікат вибухозахищеності - для обладнання, що експлуатується у вибухонебезпечному середовищі;

- відомості про підтвердження наявності у виробника стандартів, норм, директив тощо, за якими здійснено проектування та виготовлення заявленого устаткування.

Копії документів, що надаються експертній організації для проведення експертизи, завіряються підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання.

Документи, зазначені у даному орієнтованому переліку підлягають зберіганню в архіві експертної організації разом з висновком експертизи.

Пропонуємий перелік документів не є остаточним і може бути змінений у випадку змін у законодавчих актах України

В рубрике: Новини

З початку року на підприємствах Херсонщини загинули 10 осіб

22 Ноября, 2011

Стан виробничого травматизму у Херсонській області та шляхи його зниження обговорено учасниками розширеного засідання Ради управління Держгірпромнагляду.

Зазначалося, що протягом трьох кварталів поточного року на підприємствах області постраждало 104 працівника - на 1 особу більше ніж за той самий період 2010 року.  Смертельні травми під час виконання службових обов’язків отримали десятеро людей, проти п’яти у минулому році.

 

40% нещасних випадків з трагічними наслідками сталися у результаті ДТП, зокрема порушення постраждалими правил дорожнього руху. Серед решти причин як загального так і смертельного травматизму –  порушення трудової і виробничої дисципліни, незадовільне функціонування системи управління охороною праці тощо.

Кількість випадків смертельного травматизму збільшилася в агропромисловому комплексі, в соціально-культурній сфері та на підприємствах транспорту. Рівень загального травматизму зріс у галузях машинобудування, будівництва, агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері.

Разом з тим, кількість травмованих при використанні газу в побуті суттєво знижено. Так, з початку року від блакитного палива постраждало 3 особи проти 14 минулого року. З них одна людина загинула, тоді як за відповідний період 2010-го смертельні отруєння отримали троє мешканців області. Основними причинам цих нещасних випадків залишаються порушення вимог безпеки під час монтажу та експлуатації побутових газових приладів, а саме їх самовільне встановлення, використання не за призначенням та ін.

 

На даний час управлінням Держгірпромнагляду посилено контроль за станом промислової безпеки на підприємствах і об’єктах з високим ступенем ризику та у галузях де сталося зростання виробничого травматизму. Також серед пріоритетних напрямків роботи наглядового органу -  вдосконалення взаємодії з місцевими державними адміністраціями та органами самоврядування, посилення роботи з соціальними партнерами, правоохоронними органами щодо реалізації державної політики у сфері охорони праці на підприємствах Херсонщини. 

В рубрике: Новини