Послуги

15 Июня, 2010 adminПереглядів: 10866

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

.

м. Миколаїв - Цуранова Тетяна Миколаївна - начальник відділу технічного діагностування та технічних експертиз т. (0512) 489922

м. Херсон   - Кіщенко Анна Василівна  - заступник начальника відділу технічного діагностування та технічних експертиз т. (0552) 381322

1. Експертиза технологічної, конструкторської, технічної документації на відповідність нормативним актам про охорону праці. (Дані роботи виконуються виключно державними установами!)

2. Експертиза проектів гірничих відводів і схем розробки родовищ твердих, рідинних та газоподібних копалин;

3. Експертиза матеріалів на списання запасів корисних копалин;

4. Експертиза проектів на ліквідацію гірничодобувних підприємств, нафтових та газових свердловин;

5. Експертиза проектів на масові вибухи і на виконання вибухових робіт спеціального призначення;

6. Експертиза технологій виробництва вибухопожежонебезпечних і шкідливих хімічних речовин;

7. Експертиза проектів виробництва робіт (ПВР);

8. Технічна експертиза планів ліквідації аварійних ситуацій.

9. Технічна експертиза технологічної документації на проведення вантажно-розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт вантажопідіймальними кранами;

Експертиза:

- нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення;

- суб’єктів господарювання з метою визначення їх здатності виконувати роботи підвищеної небезпеки; експлуатувати об’єкти підвищеної небезпеки;

- нових технологій, виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, у тому числі придбаних за кордоном, відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що чинні на території України;

- за дорученням органів Держпраці, об’єктів, машин і механізмів, при експлуатації яких стався нещасний випадок.

10. Проведення технічної експертизи:

- технічної документації енергетичних об’єктів, виготовлення котлів та допоміжного обладнання, посудин, паротрубопроводів, підйомно-транспортного обладнання, нових технологій;

- зразків нового обладнання, механізмів та інших засобів виробництва, нових технологій енергетичного виробництва;

- технологій виробництва вибухопожежонебезпечних і шкідливих речовин;

- в межах страхової діяльності відносно стану охорони праці і нещасних випадків на підприємствах;

- технічне опосвідчення газобалонних установок.

11. Обстеження випробувальних лабораторій.

12. Надання підприємствам сервісних послуг з питань охорони праці.

13. Проведення технічних оглядів експертних обстежень машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що визначено Кабінетом Міністрів України, в т.ч.  парових та водогрійних котлів, посудин,  що працюють під тиском, наповнювальних станцій, трубопроводів пари та гарячої води і підіймальних споруд, атракціонів, ліфтів, технологічних транспортних засобів, електроустатковання та інше.

14. Надання методичної допомоги підприємствам, організаціям і громадянам-підприємцям в підготовці документів, що вимагають погодження, затвердження або отримання дозволів органів Держпраці.

15. Обстеження підприємств, відносно можливості виконувати роботи підвищеної небезпеки, застосовуючи машини та обладнання підвищеної небезпеки з дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

16. Участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій у складі експертних      комісій та видача експертних висновків.

17. Видача експертних висновків згідно оцінки матеріально-технічної бази і програмно-матеріального забезпечення підприємств для видачі дозволів на проведення навчання спеціалістів з питань охорони праці.

18. Виконання інших робіт, передбачених статутом підприємства.

.

КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРІЯ

.

м. Миколаїв - Цуранова Тетяна Миколаївна - начальник відділу технічного діагностування та технічних експертиз, т. (0512) 48-99-22

м. Херсон – Гандзюк Микола Павлович – начальник комплексної лабораторії, 

т. (0552) 38-12-46

1. Діагностика технічного стану металоконструкцій, зварювальних швів, заклепувальних з’єднань, основних деталей установок, в тому числі:

- газового комплексу;

- технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних виробництв;

- котлів парових та водогрійних;

- посудин, що працюють під тиском; 

- трубопроводів пари та гарячої води; 

- вантажопідіймальних споруд (крани мостові, портальні, баштові, козлові, автомобільні, залізничні; талі, лебідки, ліфти, атракціони, ескалатори, траволатори);

- теплових мереж; 

- конструкцій будівель і споруд; 

- несучих та огороджуючих конструкцій, 

що відпрацювали нормативний термін.

За бажанням замовника проводиться технічне діагностування машин, механізмів та обладнання, з метою визначення можливості його подальшої експлуатації як такої.

2. Проведення електровимірювальних та електровипробувальних робіт до 1000 В на технологічному обладнанні і спорудах, а також опосвідчення електроустановок, що відпрацювали нормативний термін:

- електричний опір ізоляції;

- опір ланцюга між елементами, що заземлюються і заземлювальним пристроєм;

- опір постійного струму;

- опір петлі «фаза - нуль».

3. Проведення атестації зварників згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.16-96 на допуск до виконання робіт з: 

- ручного дугового зварювання покритим електродом РДЕ (111), 

- зварювання плавким електродом в активних газах МАГ (135),

- дугового зварювання металевим електродом в інертних газах МІГ (131), 

- дугового зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах ВІГ (141),

- газового зварювання ГЗ (311)

на об’єктах підвищеної небезпеки, а саме:

- парових та водогрійних котлах;

- трубопроводах пари та гарячої води;

- посудинах, що працюють під тиском;

- об’єктах газопостачання;

- теплових мережах;

- технологічному обладнанні та технологічних трубопроводах;

- зовнішніх мережах та спорудах водопостачання і каналізації;

- несучих та огороджуючих конструкціях будівель і споруд;

- металоконструкціях.

4. Виконання робіт згідно вимог Регістру судноплавства України:

- атестація зварників;

- діагностика металоконструкцій, вантажопідіймальних пристроїв, котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів;

вимір товщин корпусних конструкцій суден;

- неруйнівний та руйнівний контроль зварних з’єднань,    металу та виробів з них;

- електротехнічні вимірювання до 1000 В.

.

САНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ

.

Гембаровська Тетяна Миколаївна –  начальник санітарної лабораторії 

тел./факс:(0552) 38-13-88, 38-12-46.

1. Дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць, а саме:

- шкідливих хімічних речовин;

- пилу – аерозолю;

- вібрації;

- шуму;

- мікроклімату;

- важкості праці;

- напруженості праці;

- освітленості.

2. Дослідження та паспортизацію вентиляційних систем;

3. Визначення концентрації чадного газу в житлових приміщеннях, що виділяється під час роботи газового обладнання та визначення ефективності роботи вентиляційних систем. 

.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР

.

м. Миколаїв - Баранова Катерина Миколаївна – начальник навчального центру, т.(0512) 48-99-20; 

м. Херсон – Крисаленко Валерій Олегович – інженер з підготовки кадрів, т.(0552) 38-12-47, 099-296-70-23

м. Нова Каховка –Бордун Світлана Вікторівна – методист, т. (05549) 9-05-68, 050-722-34-00

E-mail: [email protected]

1. Навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів підприємств з охорони праці;

2. Навчання та перевірка знань посадових осіб, службові обов’язки яких пов’язані з керівництвом, інспектуванням чи контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою;

3. Проведення первинної, додаткової, періодичної та позачергової атестації зварників за такими видами зварювання:

- на допуск до виконання робіт з ручного дугового зварювання РДЕ,

- зварювання металевим електродом в активних газах МАГ,

- газове зварювання ГЗ;

4. Атестація зварників на допуск до зварювання металоконструкцій на об’єктах піднаглядових Регістру судноплавства України;

5. Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації за професіями:

- оператор заправних станцій, 

- машиніст холодильних установок,

- оператор товарний,

- оператор хлораторних установок;

- ліфтер;

- стропальник;

- машиніст крана автомобільного;

- машиніст крана (кранівник).

6. Методично-консультаційна допомога службам охорони праці підприємств у вирішенні питань з організації та проведення навчання та перевірки знань працівників на виробництві;

7. Методично-консультаційна допомога приватним підприємцям з питань охорони праці;

8. Розповсюдження нормативно-правової літератури, типових інструкцій з питань охорони праці та забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, типових посадових інструкцій.

.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ

.

м. Миколаїв - Андрущенко Олена Євгеніївна - фахівець з психофізіологічної експертизи, т. (0512) 58-34-17;

м. Херсон - Лещук Оксана Василівна – фахівець з психофізіологічної експертизит. (0552) 38-12-47

1. Проведення професійного психофізіологічного відбору з наданням висновку про психофізіологічну придатність працівників до виконання певних робіт підвищеної небезпеки; 

2. Надання інформації за результатами психофізіологічної експертизи до республіканського центру для контролю, обробки і внесення в єдиний Реєстр безпеки діяльності.